Zeilmakerij Warns gaat verhuizen!

Zeilmakerij Warns

Een kleine zeilmakerij in een groot watersportgebied in Friesland!

Zeilmakerij Warns

Een kleine zeilmakerij in een groot watersport gebied in Friesland!

Zeilmakerij Warns gaat verhuizen

Met genoegen delen wij u hierbij mee dat Zeilmakerij Warns eind februari gaat verhuizen naar Makkum. Vanwege een unieke kans om in Makkum, op een A-locatie, het bedrijf voort te zetten. De zeilmakerij zal gevestigd zijn bij Jachthaven Marina Makkum aan het IJsselmeer. Dit betekend ook dat de naam van het bedrijf gaat veranderen. Onze nieuwe naam wordt; ZEILMAKERIJ SUDERSEE


​Bij de zeilmakerij komt ook een bedrijf dat losse boot, caravan en lounge kussens maakt en er zal een kleine watersportwinkel zijn voor de meest gangbare watersportartikelen.

Middels deze weg willen wij u als klant bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij hopen u ook als klant te mogen verwelkomen in Makkum. In Warns zullen nog wel inlever/ophaal punten voor uw zeilen e.d. zijn, te weten;

Marina Friesland kantoor, Ymedaem 3 te Molkwerum

Dirk Strijker, 't Noard 5 te Warns

Natuurlijk blijft er altijd nog wel de mogelijkheid dat wij naar u toe komen indien u niet in de gelegenheid bent om naar Makkum te komen. Zeilmakerij Sudersee zal in het voorjaar van 2018 open huis houden, hierover ontvangen alle klanten t.z.t. nog bericht over.

Ons nieuwe adres wordt; Suderseewei 4a te Makkum

Wie zijn wij?

Zeilmakerij Warns levert al weer jaren mooie producten van hoogwaardige materialen. De wensen van onze klanten staan bovenaan.

Verder kunt u bij ons terecht voor al uw reparaties en aanpassingen voor zowel jachtzeilen als buiskappen en dergelijke en natuurlijk kan hij voor u op maat gesneden zeilen leveren tegen concurerende  prijzen en van goede kwaliteit.

Wij gaan volgend jaar met ons bedrijf verhuizen naar Makkum.
Op 'e wyn fan juster kinst hjoed net sile George Valkema
Al meer dan 30 jaar helpen wij onze klanten vanuit het hart van een groot watersportgebied in Friesland. George Valkema
Al meer dan 30 jaar helpen wij onze klanten vanuit het hart van een groot watersportgebied in Friesland. Nog een quote