home

Een kleine zeilmakerij in een groot watersportgebied in Friesland

Zeilmakerij Warns is een kleine zeilmakerij, in het hart van een groot watersportgebied in Friesland. Al meer dan 30 jaar helpen wij onze klanten van uit Warns.

Warns ligt 2 km. voorbij Stavoren. Vanaf het water kunt u voor de brug rechts kunt u aanleggen aan de gemeentehaven en dan is de zeilmakerij na 50 meter aan de rechter hand in de loods van de voormalige houthandel. Over de weg gaat u komend vanaf Hemelum voor de brug links en dan is de zeilmakerij na 150 aan de rechterkant. Vanaf Koudum is het over de brug meteen rechts.

Tot ziens op Op 'e Wl 10 te Warns.